m

Algemene voorwaarden

Als je een abonnement afsluit, ga je akkoord met de volgende voorwaarden:

  • Kolsteren Sportcoaching is gerechtigd voor het verzenden van herinneringen of aanmaningen en het in rekening brengen van 2% administratiekosten van de gehele koopsom wanneer betaling van het gekochte pakket/abonnement niet wordt voldaan.
  • Kolsteren Sportcoaching kan kosten in rekening brengen wanneer een afspraak niet uiterlijk 24 uur vóór het aanvangstijdstip waarop de training zou plaats vinden afgezegd is.
  • Abonnementen zijn na 3 maanden maandelijks opzegbaar.
  • Automatische incasso: afschrijving vindt plaats op de eerste dag van de maand.
  • De client verklaart dat Kolsteren Sportcoaching niet verantwoordelijk is voor lichamelijk letsel tijdens de trainingen door het niet naleven van de regels dan wel instructies.
  • De cliënt verklaart de coach op de hoogte hebben gebracht van alle mogelijke redenen(aandoening, ziekte of een lichamelijk defect) die mogelijk risico’s met zich mee kunnen brengen bij een van de aanbevolen diensten (trainingen, trainingsschema’s, voedingsschema’s). 
Close

Welkom bij Kolsteren Sport Coaching. Ik bied personal- en groepstraining aan.

Mijn naam is Dion Kolsteren, oprichter van Kolsteren Sport Coaching. Ik ben een aantoonbaar gecertificeerd personal trainer voor de beginnende, gevorderde en professionele sporter.

About