Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Als je een abonnement afsluit en/of een afspraak inplant, ga je akkoord met de volgende voorwaarden:

  • Kolsteren Sportcoaching is gerechtigd voor het verzenden van herinneringen of aanmaningen en het in rekening brengen van 2% administratiekosten van de gehele koopsom wanneer betaling van het gekochte pakket/abonnement niet wordt voldaan.
  • Abonnementen zijn na 3 maanden maandelijks opzegbaar.
  • Automatische incasso: afschrijving vindt plaats op de eerste dag van de maand.
  • De client verklaart dat Kolsteren Sportcoaching niet verantwoordelijk is voor lichamelijk letsel tijdens de trainingen door het niet naleven van de regels dan wel instructies.
  • De cliënt verklaart de coach op de hoogte hebben gebracht van alle mogelijke redenen (aandoening, ziekte of een lichamelijk defect) die mogelijk risico’s met zich mee kunnen brengen bij een van de aanbevolen diensten (trainingen, trainingsschema’s, voedingsschema’s). 
  • Kolsteren Sportcoaching kan kosten in rekening brengen wanneer een afspraak niet uiterlijk 24 uur vóór het aanvangstijdstip waarop de training zou plaats vinden afgezegd is.
  • Een proefles kost 17,50 euro. Wanneer je niet komt opdagen of de afspraak korter dan 24 uur van tevoren annuleert, wordt dit bedrag niet teruggestort.